Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
6

SDE+ 2013 gepubliceerd

Op 4 april 2013 opent de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2013. In de Staatscourant zijn op 6 februari de bijbehorende ministeriële regelingen gepubliceerd. Er wordt dit jaar een budget van € 3 miljard beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen. Technologieën die in aanmerking komen voor subsidie zijn: hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte. Elke technologie is nader onderverdeeld in verschillende categorieën.  

De opzet komt overeen met de SDE+ regeling voor 2012. Nieuw in 2013 zijn:

• Een extra fase van € 0,08 /kWh;
• Winddifferentiatie door een hoger aantal vollasturen in de vrije categorie voor wind op land < 6 MW en wind op land ≥ 6 MW;
• Bij geothermie het maximeren van de subsidiabele productie per doublet; en
• Een extra categorie voor diepere geothermie (dieper dan 2700 meter);
• Voor vergisters samenvoeging hubs en solo-installaties;
• Gebruik van bestaande ketel en warmtekrachtmotor wordt toegestaan bij vergisting en ketels voor vloeibare biomassa;
• Voor biomassa categorieën die moeten voldoen aan duurzaamheidscritera worden geen vloeibare biomassastromen uitgesloten;
• Eigen verbruik (niet van de productie-installatie zelf) wordt ook voor installaties met een bestaande SDE of SDE+-beschikking subsidiabel;
• De nieuwe categorieën: groen gas productie bij AWZI/ RWZI, mestmonovergisters groen gas en WKK, renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbine.

De regeling zal op 4 april 2013 worden opengesteld voor de eerste fase. De tweede fase wordt op 14 mei opengesteld, de derde fase op 18 juni, de vierde fase op 3 september, de vijfde fase op 1 oktober en de zesde fase op 5 november. De sluitingsdatum voor alle fasen is 19 december 2013. Binnen iedere fase geldt het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Klik hier voor meer informatie over de openstellingen en bijbehorende bedragen per kWh. 

In iedere fase kunnen ook projecten worden ingediend in de vrije categorie. Innovatieve ondernemers die goedkoper kunnen produceren dan het berekende basisbedrag voor de betreffende technologie kunnen hun aanvraag in een eerdere fase indienen waarmee de kans op subsidie wordt vergroot. Deze projecten krijgen dan een basisbedrag dat gelijk is aan de bovengrens van de betreffende fase.

Terug naar overzicht