Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
5

Subsidieregeling Praktijkleren gepubliceerd

In de Staatscourant is de Subsidieregeling Praktijkleren gepubliceerd. Doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is er een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). 

Subsidie wordt verstrekt per studiejaar. Het maximale bedrag per jaar is € 1,4 miljoen voor praktijkleerplaatsen in het Vmbo, € 188,9 miljoen voor Mbo praktijkleerplaatsen, € 8 miljoen voor Hbo praktijkleerplaatsen en € 6.7 miljoen voor werkleerplaatsen voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. De bijdrage is maximaal € 2.700 per deelnemer.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Agentschap NL, tot en met 15 september na het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De regeling zal op 1 januari 2014 in werking treden. De Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs (WVA) wordt ingetrokken.

Verder is het ook mogelijk voor voor Opleidingsbedrijven om subsidie aan te vragen. Deze bedrijven, opgericht door regionale collectieven van werkgevers in de technieksector, zijn als werkgevers een stichting of vereniging zonder winstoogmerk en hebben als belangrijkste doelstelling het opleiden van vakbekwame medewerkers binnen de sector techniek. Deze doelstelling leidt ertoe dat deze (non-profit)organisaties behoefte hebben aan een eerdere betaling van de vergoeding. Hier wordt als overgang eenmalig in voorzien. Zij krijgen daarbij niet meer middelen dan andere werkgevers. Wel ontvangen zij een deel daarvan eerder. De bijdrage is € 1.000 per praktijkleerplaats die de volledige eerste 13 weken van het studiejaar, oftewel de maanden januari tot en met maart 2014, omvat. Aanvragen hiervoor kan 1 april tot en met 1 mei 2014.

Terug naar overzicht