Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
5

Interreg IV C stelt informatie is beschikbaar via Capitalisation reports

Sinds 2012 verzamelt en analyseert een team van experts de kennis uit de vele projecten binnen het Interreg IVC programma. Deze informatie over innovatie en milieu is nu beschikbaar via de 'Capitalisation reports' op de website van het programma. De beschikbare kennis is verdeeld over 12 thema's:
• creatieve industrie
• innovatiesystemen, het innovatievermogen van het MKB en eco-innovatie
• klimaatverandering
• de digitale overheid
• plattelandsontwikkeling
• energie-efficiency, hernieuwbare energie en duurzaam transport
• ondernemerschap
• demografische verandering 

Interreg IV is een subsidieprogramma van het Europees fonds voor de regionale ontwikkeling (EFRO) waarbinnen partijen uit meer landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het Interreg IVC-programma richt zich op interregionale samenwerking tussen regionale overheden en andere publieke partijen in de hele EU door:
• lokale en regionale partijen in staat te stellen hun kennis en ervaringen uit te wisselen;
• het samenbrengen van regio's die minder ervaring hebben op een bepaald beleidsgebied met meer ervaren regio's;
• het overdragen van 'good practices'.

Het Interreg IVC-programma heeft twee thema's: Innovatie en Kennisontwikkeling en Ruimtelijke ordening en Risicopreventie.

Terug naar overzicht