Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
5

Amsterdams investeringsfonds heeft een lage bekendheid

Van de € 160 miljoen die het in 2010 opgerichte Amsterdams Investeringsfonds ter beschikking heeft, heeft ruim € 60 miljoen een bestemming gekregen. Dit blijkt uit een onafhankelijk rapport dat de gemeente Amsterdam heeft laten opstellen. Het fonds, gevuld met de opbrengsten van de verkoop van NUON-aandelen, is opgezet met het doel zijn waarde te behouden en tegelijkertijd te zorgen voor direct maatschappelijk effect. Om dat mogelijk te maken is het fonds opgedeeld in twee delen. De twee delen verschillen sterk in rendementsdoelstelling en verschillen daardoor ook sterk in investeringsvoorwaarden.

Het fonds investeert in:
• klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit;
• economie en innovatie;
• stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid.
Er is een bedrag van ruim € 60 miljoen beschikbaar voor de pijler klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit. Hiervan is € 45 miljoen beschikbaar het Amsterdams Klimaat & Energiefonds opgericht dat op 3 oktober van start is gegaan. Voor de pijler stedelijke ontwikkeling is nog geen geld uitgegeven. Het ontbreekt nog aan uitgewerkte criteria en procedures.

Terug naar overzicht