Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
5

Aanvragen TKI-toeslag in 2014 voor programma's en projecten

Op basis van de ervaringen met de TKI-toeslagregeling in 2013, is de regeling voor 2014 uitgebreid met de mogelijkheid om toeslag aan te vragen voor de uitvoering van een bepaald (meerjarig) samenwerkingsproject (projecttoeslag). Een TKI kan er voor kiezen een deel van de toeslag op jaarbasis en een deel op projectbasis aan te vragen.

Ook wordt in de regeling voor 2014 meer rekening worden gehouden met sectorspecifieke omstandigheden. Zo worden ook bijdragen van bedrijven in natura aan privaat publieke samenwerking tot een bedrag van € 20.000 meegeteld. Daarnaast zullen de private bijdragen van instellingen van algemeen nut (ANBI’s zoals bijvoorbeeld de gezondheidsfondsen) tot een maximum van € 8 miljoen per topsector meetellen voor de grondslag van de toeslag.

Als pilot zullen in 2014 bijdragen van bedrijven aan onderzoek uitgevoerd door een onderzoeksorganisatie zonder inzet van publieke middelen en onderdeel uitmakend van de onderzoeksagenda kunnen worden meegenomen voor het bepalen van de hoogte van de grondslag. Het gaat hierbij om strategisch onderzoek waarvan het belang groter is dan het directe belang van de deelnemende partners en waarvan de opbrengst logisch samenhangt met het TKI-programma.

Aanvragen voor de programmatoeslag kunnen voortaan twee maal per jaar worden ingediend. De eerstvolgende openstellingsperiode loopt vanaf 2 december 2013 tot en met 3 februari 2014. Aanvragen voor een projectoeslag kunnen vanaf 2 december 2013 doorlopend worden ingediend tot en met 15 september 2014.

De TKI-toeslagregeling is in 2013 geïntroduceerd met als doel de privaat publieke samenwerking binnen de topsectoren te versterken door een toeslag te verlenen op de private bijdrage aan publiek gefinancierd onderzoek.

Terug naar overzicht