Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
5

Friesland verstrekt subsidie aan projecten gericht op convenantthema's

Onlangs zijn in Friesland de projectbureaus voor het Convenant A7 en het Convenant Westergo-zone samengevoegd. In navolging hiervan zijn nu ook de subsidieregelingen gewijzigd. De Uitvoeringsregeling Projectsubsidies Economie, Recreatie en Toerisme is zodanig aangepast, dat aanvragen in het kader van de convenanten binnen de regeling passen. Voor 2013 is nog een bedrag van circa € 2 miljoen aan convenantmiddelen beschikbaar.

Het nieuwe convenant A7 Westergo laat overheden, onderwijs en ondernemers beter met elkaar samenwerken. Zo zorgen ze voor een betere regionale economie. Voor die projecten kunnen bedrijven en overheden een plan indienen voor steun. De Convenant A7-zone was het convenant dat werd ondertekend door de Provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen, de gemeente Opsterland, de gemeente Skarsterlân, de gemeente Smallingerland en de gemeente Sneek, een van de rechtsvoorgangers van de gemeente Súdwest Fryslân. De Convenant Westergo-zone is het convenant dat eerder werd ondertekend door de Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, de gemeente Menalduma-deel, de gemeente Franekeradeel en de gemeente Harlingen.

Met de subsidieregeling Convenanten A7 en Westergo-zone kan de provincie activiteiten stimuleren die plaatsvinden op het grondgebied van de ondertekenaars van de convenanten, om daarmee een krachtige impuls te geven aan de economische ontwikkelingen binnen die zones en zo bij te dragen aan de doelstellingen, zoals deze in de beide convenanten zijn geformuleerd.

Terug naar overzicht