Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
5

Budget voor POP2/LEADER maatregelen Overijssel uitgebreid

Onlangs maakte de provincie Overijssel bekend, dat er weer aanvragen kunnen worden ingediend voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2). De openstellingsperiode loopt tot en met 30 september 2013. In Overijssel zijn zes LEADER-gebieden aangewezen: Noordwest-Overijssel, Noordoost-Overijssel, Salland, Noordoost-Twente, West-Twente en Zuid-Twente. Naast een bijdrage voor de regio Noordwest Overijssel is er voor deze oproep nu ook een budget voor Noordoost-Overijssel gepubliceerd. Het bedrag bestaat uit een Europese bijdrage van € 42.500 en een provinciale bijdrage van € 21.250.

De beschikbare bedragen worden opengesteld voor de POP2/ LEADER-maatregelen. De subsidies kunnen worden ingezet voor de volgende maatregelen:
• 411: Verbetering van het concurrentievermogen en de land- en de bosbouwsector;
• 413: De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie;
• 421: Uitvoeren van samenwerkingsprojecten.

Voor de vier overige gebieden blijven zowel de Europese als de provinciale bijdragen vastgesteld op € 0.

Terug naar overzicht