Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
5

Openstelling verschillende modules van Regeling LNV-subsidies gepubliceerd

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een wijziging gepubliceerd van de Regeling LNV-subsidies in verband met de openstelling van de volgende subsidiemodules:
• verdergaande verduurzaming land- en tuinbouw in het kader van nieuwe uitdagingen (POP NU);
• afdekken van buitenlopen voor pluimvee.
In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof worden de volgende modules opengesteld:
• beroepsopleiding en voorlichting;
• praktijknetwerken;
• meetprogramma;
• duurzame stallen en houderijsystemen rond Natura 2000-gebieden.

In het kader van de IMM (Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen) worden dit jaar twee nieuwe categorieën geïntroduceerd. In categorie 6, waterkwantiteit, worden investeringen van landbouwers gesubsidieerd die precisieberegening mogelijk maken om de watercomponent uit de nieuwe uitdagingen van het Plattelandsontwikkelings-programma (POP) te ondersteunen. De faciliteit draagt bij aan vermindering van het watergebruik bij beregening. In categorie 7, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw, is de subsidiefaciliteit Investeringen in energiebesparing (IRE) geïntegreerd, omdat de doelen goed aansluiten bij de nieuwe uitdagingen van het POP.

Voor investeringen ten behoeve van het gedeeltelijk afdekken met netten van een buitenuitloop op pluimveebedrijven kan een pluimveehouder in aanmerking komen voor een subsidie van 35% van de totale investeringskosten.

Terug naar overzicht