Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
5

Kaderregeling VWS subsidies gewijzigd

Op 1 juli 2011 is de Kaderregeling VWS in werking getreden. De Kaderregeling biedt de grondslag voor het verstrekken van subsidies op het terrein van volksgezondheid, welzijn en sport. Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en instellingen die op deze terreinen werkzaam zijn. Per 1 oktober 2013 wordt de regeling als volgt gewijzigd: 

• er wordt een mogelijkheid toegevoegd, subsidies tot € 25.000 te verstrekken, voorafgaand aan de subsidiabele activiteiten. Aan deze mogelijkheid was behoefte bij subsidieverstrekking aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties;
• het arrangement voor subsidies tot € 25.000 kan ook worden ingezet voor hogere subsidiebedragen, wanneer op grond van een risicoanalyse blijkt, dat de kans dat een risico zich voordoet, minimaal is. Dit arrangement betreft instellingssubsidies tot € 125.000 op het terrein van patiënten- en gehandicaptenorganisaties;  
• de uitzonderingen op de hoofdregel, dat er geen subsidies van minder dan € 125.000 worden verstrekt op het terrein van sport, voor zover van landelijke betekenis, wordt geschrapt. Deze uitzonderingen golden alleen voor 2011 en 2012.

Terug naar overzicht