Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
5

€ 2,6 miljoen subsidie voor natuur en landschap in Friesland

De provincie Friesland heeft voor de subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 2012 voor 2013 een subsidieplafond van € 2,33 miljoen vastgesteld, dat als volgt wordt verdeeld:
• € 2,2 miljoen voor functieverandering;
• € 400.000 voor realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan.

Aanvragen voor subsidie worden uitsluitend verstrekt indien zij van toepassing zijn op reeds vastgestelde percelen in Opsterland, Grouw en Oldeboorn. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 december 2013 bij de dienst regelingen te Assen.

De SKNL is een onderdeel van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer (SNL) en richt zich op investeringen in natuur en landschap.

Terug naar overzicht