Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
5

Noord-Holland wijzigt subsidie buurtbusprojecten

Met de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland kan subsidie worden verstrekt aan verenigingen, die als doel hebben het verzorgen van openbaar vervoer in Noord-Holland, uitgezonderd het gebied dat onder de stadsregio Amsterdam valt, per buurtbus met een vaste dienstregeling. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten, deze Uitvoeringsregeling als volgt te wijzigen:
• verruiming van de indieningstermijn van de subsidieaanvragen van 1 maand naar 2 maanden;
• verruiming van de behandelperiode van Gedeputeerde Staten van 10 weken naar 13 weken.

Bovengenoemde wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2013. De wijzigingen worden binnenkort gepubliceerd in het provinciaal blad.

Terug naar overzicht