Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
5

Groningen verstrekt opnieuw culturele subsidies

Met de subsidieregeling Het verhaal van Groningen wil de provincie het aanbod van activiteiten, gericht op deelname en presentatie op het terrein van amateurkunst en erfgoed stimuleren. Gedeputeerde Staten hebben in het kader van de tweede tender van het Activiteitenbudget besloten, de volgende subsidies te verlenen:
• € 40.000 aan Noorderlicht voor 'The sweet en sour story of sugar';
• € 40.000 aan Stichting Culturele Activiteiten IVAK voor 'De laatste vriend van Napoleon';
• € 35.160 aan Groninger Archieven voor 'Namen, Landschap en geschiedenis';
• € 35.000 aan de Stichting Watervloot voor 'Casco II 2013';
• € 20.000 aan Cultuurhistorisch Centrum Oldambt voor 'Spoorzoeken';
• € 6.000 aan Stichting Muziekfestival Delfzijl voor 'Muziekfestival Delfzijl'; 
• € 5.000 aan de gemeente Delfzijl voor 'Mobiliteit en Erfgoed';
• € 5.000 aan de Stichting MMC voor estafette 'Theatraat Verhaal';
• € 5.000 aan Hanzehogeschool Groningen voor 'Euro + Groningen'.

Aan vier aanvragen is geen subsidie verstrekt. Deze voldeden niet aan de gestelde criteria. Projecten moeten onder meer aanvullend zijn op het bestaande aanbod in de regio, openbaar toegankelijk zijn en zich richten op een breed publiek. De regeling kent jaarlijks vier sluitingsdata: 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november.

Terug naar overzicht