Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
5

Nieuwe subsidie voor transitie jeugdzorg in Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten, de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie transitie jeugdzorg provincie Utrecht 2013-2014 vast te stellen.

De provincie wil gemeenten ondersteunen bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg. De uitvoeringsverordening biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de behoeften van gemeenten en de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg in de regio. Daarnaast biedt de uitvoeringsverordening de mogelijkheid om zorgvernieuwing te stimuleren. Dit betekent dat er in de uitvoeringsverordening zowel ruimte is voor gemeenten om reeds elders (landelijk, provinciaal) ontwikkelde 'good practices' in te zetten, dan wel inzet van (extra) zorgcapaciteit of ondersteuning bij hun eigen vernieuwingsactiviteiten in de regionale proeftuinen en pilots.

De uitvoeringsverordening zal binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht