Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
5

ESF-programma in 2014

In de nieuwe programma-periode van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014 2020) gaat Nederland projecten ondersteunen rondom twee thema’s: re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Nederland wil de arbeidsparticipatie verhogen van 72% van 80% in 2020 en streeft naar een afname van 100.000 personen in huishoudens zonder betaald werk.

Het is nog niet duidelijk hoeveel budget Nederland krijgt. Er wordt nu rekening gehouden dat dit circa € 60 miljoen op jaarbasis wordt, de helft van het huidige budget. Door de keuze voor deelname aan twee thema's en het voornemen om het aantal projecten terug te brengen van 3000 naar 300 meerjarige projecten, kan het geld geconcentreerd worden ingezet en hoopt men meer te bereiken.

De eisen vanuit Europa met betrekking tot de verantwoording zijn niet versoepeld. Om de administratieve lasten voor aanvragers te verminderen wil men in het nieuwe programma waar dat mogelijk is, alleen eenvoudig te verantwoorden activiteiten en kosten subsidiabel maken. Enerzijds zal straks onder ESF minder mogelijk zijn, maar anderzijds wordt de verantwoording hopelijk eenvoudiger, waardoor de projecten beter uitvoerbaar zijn.

Terug naar overzicht