Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
5

Instandhouding monumenten (Brim) open

Tot en met 31 maart 2014 kunnen eigenaren van rijksmonumenten subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Brim). De rijksoverheid stimuleert met de regeling planmatig onderhoud van rijksmonumenten om zo dure restauraties te voorkomen. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op. In 2014 kunt u subsidie aanvragen voor geplande werkzaamheden in de periode 2015-2020. Aanvragen voor werkzaamheden die al zijn begonnen, komen niet in aanmerking.

Vrijwel alle soorten rijksmonumenten komen in aanmerking voor subsidie. Sinds 2014 geldt dat ook voor woonhuizen die eigendom zijn van de overheid of een professionele organisatie voor monumentenbehoud. Particuliere woonhuiseigenaren kunnen in aanmerking komen voor een laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds.

Voor gebouwde monumenten is € 42,7 miljoen beschikbaar, voor groene monumenten € 5 miljoen en voor archeologische monumenten € 800.000. De afgelopen jaren bleek dit jaarlijkse budget niet voldoende te zijn voor alle aanvragen. Daarom is bepaald dat eigenaren 50% van de onderhoudskosten zelf betalen, om op deze manier toch zoveel mogelijk subsidieverzoeken te kunnen honoreren.

Terug naar overzicht