Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
4

Nieuwe programmaperiode voor Europees Globaliseringsfonds (EGF)

In december 2013 neemt de Europese Commissie het definitieve besluit over de EGF Verordening. De nieuwe EGF-regeling treedt op 1 januari 2014 in werking. Vanaf dan kunnen projectvoorstellen weer officieel worden ingediend.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling zijn (onder voorbehoud):
• het subsidiepercentage gaat omhoog van 50% naar 60%;
• de financieel-economische kredietcrisis wordt opnieuw toegevoegd als mogelijke aanvraaggrond;
• het totale budget is verlaagd naar € 150 miljoen per jaar voor alle lidstaten. Dat betekent dat het beperkte budget aanspoort om begin 2014 de aanvragen bij de Europese Commissie in te dienen;
• niet alleen vaste werknemers, ook medewerkers met een flexibel contract komen in aanmerking voor steun uit het EGF;
• in regio’s waar het jeugdwerkloosheidspercentage meer dan 25% bedraagt mogen jeugdwerklozen aan het aantal EGF deelnemers worden toegevoegd (deze bepaling zal niet van toepassing zijn op Nederland gezien het percentage per Nuts2 regio).

Terug naar overzicht