Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
4

Laatste aanvraagtijdvak voor Actie B Europees Sociaal Fonds geopend

Het budget voor deze laatste openstelling bedraagt € 9 miljoen. De aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2013 worden ingediend.

Het doel van het Europees Sociaal Fonds is om ondersteuning te bieden aan het voorkomen en bestrijden van werkloosheid. Daarnaast is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en de sociale integratie op de arbeidsmarkt.
Een project onder Actie B: Reïntegratie van gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in jeugdinrichtingen, heeft tot doel gedetineerden van 15 jaar of ouder of civielrechtelijk in Jeugdinrichtingen verblijvende jongeren, een startkwalificatie te doen verwerven, of anderszins voor te bereiden op een functie op de reguliere arbeidsmarkt en na afloop van hun detentie, dan wel hun civielrechtelijk verblijf in een Jeugdinrichting, op een reguliere arbeidsplaats te doen plaatsen.

Terug naar overzicht