Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
4

Subsidie MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) opnieuw opengesteld

In mei 2013 is de regeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) in twee tranches voor alle topsectoren opengesteld. Van de budgetten die niet uitgeput zijn, hebben de topteams aangegeven, hoe deze opnieuw ingezet zouden moeten worden. Daarnaast is er bij de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) extra budget beschikbaar gekomen voor inzet via de MIT. Met dit budget wordt de regeling opnieuw opengesteld met een aangepaste verdeling conform de inzichten van de topteams van de topsectoren. 

Binnen de programma's HTSM, logistiek, water, creatief, T&U en Chemie, Biobased en Energie, kunnen voor verschillende subsidie-instrumenten aanvragen worden ingediend. Klik hier voor de tabel met subsidiemogelijkheden, thema's en budgetten.

De aanvragen kunnen worden ingediend van 25 september tot en met 3 oktober 2013.

Terug naar overzicht