Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
4

LimburgMakers voor het MKB van start

Het op 1 september van start gegane LimburgMakers is een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma voor het MKB in Limburg. Het programma biedt naast advies over bedrijfs- en innovatieprocessen de volgende subsidies:
• Kennischeque: hierrmee kan bestaande kennis en expertise ingekocht worden bij publieke en private organisaties;
• InnovatieHaalbaarheid: het idee moet betrekking hebben op product-, proces- of dienstinnovatie;
• Innovatieproject: MKB-ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de uitvoering van innovatieprojecten op het gebied van product-, proces- of dienstinnovatie;
• Performance-advies: MKB-ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de kosten van een extern adviseur voor de uitvoering van een performance-verbetertraject;
• Innovatiemanager: MKB-ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van een hoger opgeleide medewerker (HBO of WO) die het innovatievermogen binnen een onderneming zal verbeteren.
De subidieregeling voor Innovatie Assistentie zal later dit jaar gepubliceerd worden.

Op dit moment kunnen aanvragen worden ingediend voor de Kennischeque. De beoordelingsdata hiervoor zijn: 19 september, 11 oktober, 8 november en 5 december. Klik hier voor meer informatie over de regeling. De sluitingsdata van de tenders voor Innovatieprojecten in 2013 zijn 1 oktober en 26 november. Klik hier voor meer informatie over de regeling.
Voor de overige regelingen zijn nog geen indiendata bekendgemaakt.

Terug naar overzicht