Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
4

Energieakkoord voor duurzame groei in afrondende fase

Vandaag laten de deelnemende organisaties aan het Energieakkoord voor duurzame groei weten of zij het akkoord ondersteunen. Op 10 juli bereikten werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties en het kabinet een overeenstemming op hoofdlijnen. De uitwerking hiervan is op 28 augustus ter goedkeuring naar de deelnemende organisaties gestuurd.

Zoals al eerder aangekondigd komt er een revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van met een budget van circa € 600 miljoen. Dit nationaal energiebespaarfonds zal nog in 2013 van start gaan met het gedeelte dat zich richt op eigenaar-bewoners, zodat het voor deze grote groep burgers mogelijk wordt om rendabele besparingsmaatregelen te nemen.

Om meer middelen beschikbaar te houden voor investeringen in energiebesparing en energie-efficiëntieverbetering in het bedrijfsleven zal de EIA-regeling zoveel mogelijk worden gericht op investeringen in energiebesparing. De bedoeling is om projecten die in de toekomst een SDE+ subsidie aanvragen niet meer tegelijkertijd in aanmerking te laten komen voor de EIA. Er wordt een oplossing gezocht voor hernieuwbare opwekkingstechnologieën die nu nog wel en straks niet meer door de EIA worden gedekt, indien de SDE+ en het overige instrumentarium onvoldoende oplossing bieden. De doelstelling hierbij is dat vanuit investeringsoverwegingen de continuïteit niet in gevaar komt. Het ministerie van Economische Zaken rondt dit in de herfst van 2013 af.

Het akkoord bestaat uit tien pijlers. De negende pijler richt zich op energie-innovatie en -export. Het streven is dat Nederland in 2030 een top-10 positie inneemt op de mondiale CleanTech Ranking. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de aanpak van de Topsector Energie en samengewerkt met andere topsectoren. De aanpak om de ambities te realiseren bestaat uit de volgend elementen: financiering, nationale marktontwikkeling, internationale marktontwikkeling, inrichting van wet- en regelgeving, aansluiting van het MKB en human capital.
Voor demonstratieprojecten die bijdragen aan een reductie van de kosten voor hernieuwbare energie en daarmee aan het kosteneffectiever realiseren van de doelstelling van 16% hernieuwbaar, worden gericht SDE+-middelen ingezet. De manier waarop en de mate waarin wordt nog in 2013 nader uitgewerkt. Daarnaast komen er overheidsmiddelen beschikbaar voor een innovatieprogramma voor demonstratieprojecten die gericht zijn op versnelling van commercialisering van CleanTech-activiteiten ten behoeve van de export. Het budget hiervoor loopt op van € 25 miljoen in 2014 tot structureel € 50 miljoen vanaf 2017. Het budget van de EIA-regeling wordt beperkt om hiervoor financiële ruimte te maken.

Terug naar overzicht