Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
4

Wijzigingen Subsidieregeling Emancipatie gepubliceerd

De Subsidieregeling Emancipatie 2011 bevat de grondslag om subsidie te verstrekken aan instellingen die zich specifiek richten op vrouwen- dan wel LHBT (homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen, transgenderpersonen) emancipatie en zich primair ten doel stellen landelijk de vrouwen- dan wel LHBT- emancipatie te bevorderen in de samenleving.
Voor deze subsidieregelilng zijn subsidieplafonds voor 2014 en 2015 vastgesteld. Het maximale subsidiebedrag voor de boekjaren 2014-2015 (geldig vanaf 1 september 2013) is als volgt verdeeld:
• voor LBHT-bibliotheek, archief en informatiecentrum: € 300.000 voor zowel het boekjaar 2014 als 2015;
• voor Kennisinstituut LBHT-emancipatie en vertegenwoordiging homoseksuelen: € 800.000 voor zowel het boekjaar 2014 als 2015;
• voor Kennisinstituut transgender personen en vertegenwoordiging transgender personen:€ 100.000 voor zowel het boekjaar 2014 als 2015;
• voor Archief vrouwenbeweging: € 2.648.436 voor zowel het boekjaar 2014 als 2015;
• voor vrouwenplatform: € 150.000 voor zowel het boekjaar 2014 als 2015;
• voor vertegenwoordiging vrouwennetwerken: € 150.000 voor zowel het boekjaar 2014 als 2015,

Met ingang van 1 september 2013 worden het archief vrouwenbeweging en het kennisinstituut vrouwenemancipatie samengevoegd tot één onderdeel, waarvoor gemeenschappelijke criteria gelden.
Vanaf 1 januari 2014  komt het maximale uurtarief overeen met het kostendekkende tarief van schaal 11 in de Handleiding Overheidstarieven van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen.

Terug naar overzicht