Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
4

ZonMw oproep Non-alimentaire zoönosen (€ 500.000)

ZonMw heeft een oproep geplaatst binnen het programma Non-alimentaire zoönosen. Deadline voor deze eerste call is 12 september 2013. Doel is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door non-alimentaire zoönosen. Geordend naar prioriteit zijn de doelstellingen:
1. Het ontwikkelen en evalueren van interventies die gericht zijn op het voorkómen en terugdringen van besmettingsbronnen, dan wel interventies die de overdracht van dier naar mens voorkomen, en het vergroten van kennis die daarvoor nodig is;
2. Het verbeteren van de behandeling van geïnfecteerde mensen.

Voor de eerste ronde is € 3,5 miljoen beschikbaar. De financiële bijdrage aan een onderzoeksvoorstel is maximaal € 500.000 met een looptijd van ten hoogste 4 jaar. Non-alimentaire zoönosen is een vervolg op het programma Infectieziektebestrijding, dat liep van 2006 tot en met 2011. Het huidige programma heeft een looptijd van vijf jaar en een budget van totaal € 17 miljoen.

Terug naar overzicht