Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
4

Provincies dienen extra natuurbeheerplannen in

De Nederlandse provincies hebben bij Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de extra natuurplannen voor 2013 ingediend. In het regeerakkoord was afgesproken dat er jaarlijks geld beschikbaar is voor versterking van de natuur in Nederland. Voor 2013 hebben de provincies 42 plannen ingediend. Die variëren van herstel van beekdalen in verschillende provincies, herstel van waterkwaliteit in veengebieden tot het zorgen voor een waterbuffer rond het Naardermeer. Er worden daarvoor delen land opnieuw ingericht, waterpeilen aangepast, stroken natuur aangelegd of bedrijven verplaatst.

Alle plannen dragen bij aan verschillende doelen voor de natuur, zoals in de Kaderrichtlijn Water, natuurbescherming in het kader van de Europese Natura 2000 of versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. Veel projecten dragen ook bij aan vermindering van de uitstoot van stikstof uit de landbouw.

Terug naar overzicht