Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
4

Leren voor Duurzame ontwikkeling wordt voortgezet

Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) zal worden voortgezet. Naast het landelijke programma DuurzaamDoor komen er ook weer afzonderlijke provinciale programma’s. Voor het jaar 2013 zijn daarvoor onlangs de benodigde middelen beschikbaar gekomen. Afspraak is dat het Rijk, samen met de decentrale overheden (provincie, gemeenten en waterschappen), bedrijfsleven en overige stakeholders evenredig bijdraagt aan de kosten. In tegenstelling tot het vorige progamma, zal ditmaal elke provincie een lichte vorm van regie voeren in de samenstelling van het programma, het overleg met alle betrokken partners en de financiële verantwoording. Voorheen waren de provincies nog zelfstandig samensteller en uitvoerder.

Momenteel werken de provincies aan de invulling van het nieuwe programma. Van Noord-Holland, Utrecht en Drenthe is nog niet zeker, of zij zullen deelnemen. Het nieuwe programma zal, naar verwachting, opnieuw vier jaar duren. Vooruitlopend op het nieuwe programma wordt er op 8 april een bijeenkomst georganiseerd. Voor meer informatie kan een e-mail aan AgentschapNL worden gestuurd. 

Terug naar overzicht