Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
4

Hartstichting - beurzen dr. E. Dekker-programma 2013

Bij de Nederlandse Hartstichting (NHS) kunnen in het kader van het dr. E. Dekker-programma aanvragen worden ingediend voor de beurzen Arts in opleiding tot specialist en Junior staflid. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 2 april 2013.

Doel van het stipendium Arts in opleiding tot specialist is het vergroten van de mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te doen voor artsen die in opleiding zijn tot specialist op het gebied van hart- en vaatziekten. NHS streeft ernaar met dit stipendium deze artsen extra te motiveren voor wetenschappelijk onderzoek op cardiovasculair gebied en daarmee te binden aan cardiovasculair onderzoek. Het stipendium biedt een financiële tegemoetkoming van ten hoogste € 134.000 gedurende een periode van maximaal 3 jaar.

Onder het stipendium Junior staflid vallen de artsen die hun specialistenopleiding en promotie voltooid hebben en net een aanstelling als specialist hebben vergekregen in een ziekenhuis. Doel is junior stafleden (gedeeltelijk) vrij te maken voor onderzoek (beschermde onderzoekstijd), zodat ze een eigen onderzoekslijn kunnen opzetten of een eigen plaats kunnen verwerven binnen een bestaande onderzoekslijn. NHS verstevigt hiermee de aansluiting tussen onderzoek en patiëntenzorg.Het maximaal aan te vragen bedrag is € 180.000. Voor materiaalkosten kan er een vergoeding worden aangevraagd van maximaal € 9.000 per jaar.

Met het dr. E. Dekker-programma wil de NHS persoonlijke carrières van uitmuntende Cardiovasculaire onderzoekers stimuleren. Met haar persoonsgebonden beurzen probeert de NHS ook potentiële onderzoekers warm te maken voor en te binden aan het cardiovasculaire onderzoek. De NHS mikt daarbij vooral op onderzoekers die een voortrekkersrol kunnen vervullen binnen het cardiovasculaire onderzoek.

Terug naar overzicht