Nieuws

jan
4

Subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland weer aan te vragen

Noord-Holland wil ook in 2019 het buurtbusvervoer stimuleren op plaatsen waar het reguliere busvervoer schaars is. Verenigingen die openbaar vervoer per buurtbus verzorgen kunnen hiervoor vanaf 1 januari weer subsidie aanvragen. Er is een plafond vastgesteld van € 152.000.

De subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van oprichting van een vereniging, het verzorgen van openbaar vervoer of het vieren van een jubileum van een vereniging. Voor de oprichting wordt € 2.000 verstrekt. De subsidie per buurtbus per kalenderjaar bedraagt € 600. Voor de viering van een jubileum van een vereniging wordt per jubileum (eens per tien jaar) € 20 per persoon per vereniging verstrekt. 

 

Voor het oprichten van een buurtbusvereniging en het verzorgen van de buurtbuslijn(en) in het eerste (deel van het) jaar kan tot uiterlijk 13 weken na oprichting subsidie worden aangevraagd. De subsidie voor voortzetting van de buurtbuslijn(en) en jubileumviering moet gelijktijdig worden aangevraagd. Dit is mogelijk tot en met 1 maart 2019. Indien er na het indienen van de aanvraag verzocht wordt om aanvullende informatie, is de ontvangstdatum van deze gegevens leidend. 

 

De buurtbuslijn rijdt met een vaste dienstregeling en rijdt niet in het gebied van de Stadsregio Amsterdam.

Terug naar overzicht