Nieuws

jan
4

Stimuflori voor promotie en innovatie voor de Nederlandse sierteeltsector maakt deadlines bekend voor 2018

Stimuflori is in 2014 opgezet door de Stichting Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling. Het initiatief is bedoeld om projecten op het gebied van promotie en innovatie voor de Nederlandse sierteeltsector financieel te ondersteunen. Ook in 2018 kunnen er weer aanvragen worden ingediend. De vorm van ondersteuning kan bestaan uit sponsoring, een (uitgestelde) lening of deelname. De aanvragers zijn vrij in hun keuze.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk drie weken voor de eerstvolgende bestuursvergadering worden ingediend. De bestuursvergaderingen voor 2018 staan gepland op 6 februari, 17 april, 26 juni, 28 augustus, 16 oktober en 11 december. Beoordeling vindt plaats op basis van ingevulde aanvraagformulieren en een eventuele mondelinge toelichting. Het bestuur kan aan de indieners ook vragen, een presentatie te geven over het te financieren project.

Terug naar overzicht