Nieuws

jan
4

Stand van zaken Subsidie energiebesparing eigen huis op 2 januari 2018

De Subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Hiervoor is tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor eigenaar-bewoners is het subsidieplafond bereikt. Verenigingen van Eigenaren kunnen nog wel aanvragen indienen. Dit laat RVO.nl weten in de stand van zaken per 2 januari 2018.

Voor Verenigingen van Eigenaren is er in totaal € 6 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Daarnaast is er een subsidieplafond van € 2 miljoen gereserveerd voor MJOP (meerjarenonderhoudsplannen), energieadvies en procesbegeleiding.

 

Tot nu toe vroegen VvE's voor € 4.050.504 subsidie aan voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Van dit bedrag is € 2.370.742 ook daadwerkelijk versterkt. Er werd voor € 76.036 subsidie aangevraagd voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Hiervan is intussen € 53.791 verstrekt.

 

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl.

Terug naar overzicht