Nieuws

jan
4

Groen Ontwikkelfonds Brabant past investeringsreglement aan

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering van 18 december 2017 besloten om het Investeringsreglement op onderdelen aan te passen. Het maakt de regeling flexibeler, waardoor het beter mogelijk wordt in 2027 het gewenste natuurnetwerk in Brabant gerealiseerd te hebben.

Het nieuwe reglement en een toelichting op de aanpassingen vindt u op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

 

Met het Groenontwikkelfonds wil de provincie Noord-Brabant samen met externe partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) afmaken en natuurverbindingen aanleggen zodat in 2027 de totale EHS in Brabant is gerealiseerd. De uitvoering van de EHS zorgt voor een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen en het behoud en herstel van biodiversiteit en draagt bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat. Het fonds leidt tot:

  • het verwerven en inrichten van 3.100 hectare provinciale EHS;
  • de realisatie van 710 km ecologische verbindingszones;  
  • de inrichting van een gedeelte van de rijks-EHS; 
  • de verwerving van 2274 hectare rijks-EHS.

Er worden projectsubsidies verstrekt in de vorm van een geldbedrag, een lening of een garantstelling.

Terug naar overzicht