Nieuws

jan
4

Budget voor Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo overvraagd

Op 1 januari is de tweede ronde voor de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo opengesteld. Het budget voor deze openstelling, € 7 miljoen, is op dit moment al overvraagd. De aanvragen worden nu beoordeeld en kunnen nog worden afgewezen. U kunt daarom nog steeds een aanvraag indienen. De openstelling sluit op 30 april 2018.

Met de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo kan het bevoegd gezag van een instelling voor mbo of een hogeschool een vergoeding verstrekken voor het uitvoeren van activiteiten, die bijdragen aan een succesvolle afronding van het eerste studiejaar van een hbo-opleiding door een mbo-gediplomeerde. Van een succesvolle afronding is sprake als de mbo-gediplomeerde in het eerste hbo-studiejaar een positief bindend studieadvies krijgt. 

Terug naar overzicht