Nieuws

jan
4

Subsidies Kennisoverdracht water en Fysieke innovaties water binnenkort geopend in Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben twee nieuwe openstellingsbesluiten gepubliceerd in het kader van de Uitvoeringsregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het gaat om de paragrafen Fysieke investeringen innovaties water 2017 en Kennisoverdracht water 2017. Aanvragen kunnen in beide gevallen worden ingediend van 23 januari tot en met 8 maart 2017.Met de paragraaf Kennisoverdracht water 2017 kan de provincie subsidie verstrekken voor demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops en coaching van een groep van landbouwers, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit. Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is hiervoor een deelplafond vastgesteld van € 400.000. Het deelplafond voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bedraagt € 150.000. Voor het Waterschap Rivierenland is een deelplafond gereserveerd van € 240.000. Voor de beheersgebieden van de overige hoogheemraad- en waterschappen in Zuid-Holland bedraagt het deelplafond € 0.
 
Met de paragraaf Fysieke investeringen innovaties water 2017 kan Zuid-Holland subsidie verstrekken voor fysieke investeringen, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit: 

die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen;
voor de bredere uitrol van innovaties in agrarische ondernemingen. 

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is hiervoor een deelplafond vastgesteld van € 195.000. Voor de beheersgebieden van de overige hoogheemraad- en waterschappen in Zuid-Holland bedraagt het deelplafond € 0.
Alle genoemde deelplafonds bestaan voor 50% uit ELFPO-middelen en voor 50% uit middelen van de waterschappen.

Terug naar overzicht