Nieuws

jan
4

Drie nieuwe subsidies voor sport en bewegen in Groningen geopend voor aanvragen

Met ingang van 1 januari 2017 zijn er in de provincie Groningen drie nieuwe subsidieregelingen van kracht voor activiteiten, gericht om sport en bewegen. Aanvragen kunnen in alle gevallen doorlopend worden ingediend totdat het subsidieplafond is bereikt. De Subsidie sportevenementen is bedoeld voor instellingen en organisaties, die in de aanloop naar of na afloop van een evenement, een activiteit of side event-organiseren. Per aanvraag wordt minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000 verstrekt. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het (te verwachten) aantal deelnemers, afgezet tegen andere evenementen. Het subsidieplafond voor 2017 bedraagt € 36.850.
 
Met de subsidie Bewegen in de openbare ruimte kan de provincie Groningen een vergoeding verstrekken aan organisaties en gemeenten met een goed idee om een straat, buurt of wijk in beweging te krijgen door buiten sport-, speel- en beweegvoorzieningen. Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt, indien er sprake is van gemeentelijke cofinanciering. De bijdrage is maximaal € 10.000 per aanvraag.Voor 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 129.500.
 
De subsidie Flexibel budget Groningers in beweging is bestemd voor organisaties en gemeenten met plannen op het gebied van sport en bewegen die bijdragen aan de gezondheid van inwoners van de provincie Groningen. Het voornamelijke doel van het project/initiatief moet zijn: Groningers in beweging krijgen, waardoor gezondheidswinst wordt gerealiseerd. In 2017 is maximaal € 116.728 beschikbaar.
 

Terug naar overzicht