Nieuws

dec
3

Subsidie voor investeringen in dierenwelzijn in Noord-Brabant vastgesteld

Noord-Brabant wil het houden van dieren onder dierenwelzijnskeurmerk in de gebieden met hoge concentraties landbouwhuisdieren bevorderen. Veehouderijen die volgens het Beter Leven Keurmerk produceren, hebben per dier meer vierkante meters nodig, wat een aanzienlijk kostennadeel oplevert. Veehouderijen die willen investeren in dierenwelzijn kunnen daarom van 17 december 2018 tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen voor het realiseren van extra staloppervlak.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1 miljoen. De bijdrage is 5% van de subsidiabele kosten van het extra staloppervlak, tot in totaal maximaal € 100.000. Bijdragen van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Er kan zowel subsidie worden aangevraagd voor de realisatie zonder uitbreiding van het aantal landbouwhuisdieren, als met uitbreiding van het aantal landbouwhuisdieren. Om realisatie mogelijk te maken, moet het dierenwelzijnskeurmerk zijn verstrekt of aangevraagd voor de betreffende locatie. Ook moet er een omgevingsvergunning zijn verstrekt of een volledige en ontvankelijke omgevingsvergunning zijn aangevraagd.

 

De regeling is een nieuwe paragraaf uit de opbouwregeling Subsidieregeling transitie veehouderijen van de provincie Noord-Brabant.

Terug naar overzicht