Nieuws

dec
3

Subsidie Jonge Landbouwers 2018 Noord-Holland opnieuw geopend voor aanvragen

Landbouwers jonger dan 41 jaar kunnen ook in Noord-Holland weer subsidie aanvragen voor investeringen in de verduurzaming van hun onderneming. De POP3 maatregel Jonge Landbouwers van de provincie is tot en met 8 februari 2019 geopend voor aanvragen. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op € 550.000.

De subsidie wordt verstrekt voor een aantal vaststaande investeringen. Per landbouwbedrijf wordt slechts één subsidieaanvraag in behandeling genomen. Een aanvraag mag op maximaal drie investeringscategorieën betrekking hebben. De activiteit moet een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren, komen niet in aanmerking.

 

Ingediende, volledige aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheidscore. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat, dan wordt de score bepaald op basis van de gemiddelde score. De gemiddelde score wordt berekend door de scores van de individuele investeringen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal investeringen.

Terug naar overzicht