Nieuws

dec
3

Deadlines 2019 KiKa onderzoeks- en pilotprojecten

Bij Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) kunnen onderzoekers verbonden aan een wetenschappelijke instelling in Nederland aanvragen indienen voor onderzoeks- en pilotprojecten. De eerstvolgende deadline is 1 januari 2019. Voor onderzoeksprojecten is een bijdrage mogelijk tot € 600.000 met een looptijd van maximaal 4 jaar. Voor een pilotproject is dit € 100.000 voor maximaal anderhalf jaar.

De overige data voor 2019 zijn 1 april, 1 juli en 1 oktober. Wanneer een project vóór een van deze data ingediend wordt, zal het project bij de eerstvolgende vergadering van de Wetenschappelijke Raad worden besproken. KiKa streeft ernaar de beoordelingsprocedure binnen drie maanden te voltooien.

 

Onderzoeksprojecten kunnen in principe door maximaal twee projectleiders worden aangevraagd. Als er meer dan twee projectleiders worden opgevoerd, moet dit goed onderbouwd worden. Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking kan worden aangetoond.

 

De financieringsvorm pilotproject is specifiek bedoeld om de haalbaarheid van een uitzonderlijk, innovatief onderzoeksvoorstel te exploreren. Doel is om vast te stellen of het onderzoeksvoorstel kansrijk is en bij succes zal het het voorwerk voor een uiteindelijk onderzoeksvoorstel vormen. Voor beide financieringsvormen geldt dat het onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd een duidelijke relatie met kinderkanker moet hebben.

 

KiKa streeft naar 95% genezing van kinderkanker in 2025. Hiertoe financiert zij wetenschappelijk en klinisch onderzoek naar kinderkanker. Dit moet leiden tot een beter inzicht in hoe kinderkanker ontstaat, hoe het beter kan worden gediagnosticeerd en hoe het kan worden behandeld met zo weinig mogelijk bijwerkingen.

Terug naar overzicht