Nieuws

dec
3

Aanpassing deadline programma patiënt en medicatie VIPP2

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VWS) heeft de Subsidie Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2 (VIPP2) aangepast in verband met de deadline voor module B1 voor activiteiten die ertoe leiden dat een instelling voor medisch specialistische zorg een actueel overzicht van medicatie biedt als onderdeel van het medicatieproces in klinische en/of poliklinische setting. De deadline hiervoor was 1 januari 2019 en dit wordt nu 1 juli 2019.

In de afgelopen periode kwamen er signalen van instellingen, ZKN en de NVZ, dat de deadline voor module B1 binnen onderdeel B Patiënt en Medicatie te krap is. Oorzaak is dat acties opeenvolgend moeten gebeuren. Leveranciers moeten eerst hun software klaar hebben en deze aansluiten op uitwisselingspunten. Daarna moeten de instellingen een koppeling met een infrastructuur implementeren. Door het grote aantal instellingen dat tegelijkertijd wil aansluiten op deze uitwisselingspunten, ontstaan er extra wachttijden. De moeilijkheid hierbij is dat een paar leveranciers nog een softwareaanpassing aan het bouwen is. Op die manier kunnen instellingen, zonder dat ze dit kunnen beïnvloeden, niet de deadline van 1 januari 2019 halen. Daarom wordt deze verschoven naar 1 juli 2019.

 

Doel van VIPP2 is dat de patiënt digitaal toegang krijgt tot de eigen medische gegevens en daardoor beter geïnformeerd is over zijn eigen gezondheid. Door digitale informatie-uitwisseling wordt het op die manier voor de patiënt een stuk eenvoudiger om informatie van het ziekenhuis te raadplegen, zoals lab- of andere onderzoekuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. De patiënt kan zich zo goed voorbereiden op een gesprek met de arts.

Terug naar overzicht