Nieuws

dec
3

Wijziging van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 in verband met cofinanciering EFRO

Ten behoeve van de co-financiering van activiteiten ter uitvoering van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een titel toegevoegd aan de Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011. In hoofdstuk 6 is de titel 6.1a Regionaal programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 opgenomen. Hiermee kan subsidie verstrekt worden op basis van de artikelen 3, 6 en 9 van de Uitvoeringswet EFRO.

Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De uitvoering van het programma is ondergebracht bij de Provincie Gelderland (Managementautoriteit).

Op het niveau van de landsdelen en in samenspraak met het Rijk is besloten dat de EFRO-middelen binnen Nederland het beste kunnen worden ingezet op (slechts) twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor EFRO zijn geformuleerd. De EFRO-middelen worden ingezet op de volgende thema's: innovatiebevordering (thema 1) en de overgang naar een koolstofarme economie (thema 4). Landsdeel Oost kiest daarbinnen voor de inzet op de onderstaande investeringsprioriteiten:
1B: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
4F: Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

Als eerste van de vier Nederlandse regio’s heeft de Europese Commissie het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim € 100 miljoen aan EFRO-subsidies goedgekeurd. Naar verwachting kan het programma begin 2015 van start gaan.

Terug naar overzicht