Nieuws

dec
3

Subsidieplafonds voor aardgasvoertuigen en groengasvulpunten Haaglanden bereikt

Stadsgewest Haaglanden maakt bekend, dat zowel het subsidieplafond voor de Nadere Regels Aardgasvoertuigen Haaglanden als voor de Nadere regels vulpunten voor groengas is bereikt. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

De subsidies zijn een onderdeel van De Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010. Er is nog geen subsidieplafond vastgesteld voor 2015.

Terug naar overzicht