Nieuws

dec
3

Ruim 3 miljoen voor restauratie Overijsselse monumenten

De provincie Overijssel heeft aan 19 eigenaren van rijksmonumenten een restauratiesubsidie verleend. Voor een totaalbedrag van ruim 3 miljoen draagt de provincie hiermee bij aan het behoud van deze monumenten, waarmee een grote restauratieopgave gemoeid is. Een ander doel van de subsidieregeling is het stimuleren van de werkgelegenheid in de restauratiebouw, door het realiseren van werkplekken voor leerlingen.

Aanvragen in het kader van deze regeling konden medio 2014 worden ingediend. De financiële bijdrage bestaat uit maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Aanvragen konden worden ingediend door eigenaren van een rijksmonumenten, waarbij geldt dat woonhuizen niet in aanmerking komen.

Zie hier voor een overzicht van de 19 monumenten die een subsidie ontvangen. Veruit de grootste bijdrage is voor de Bergkerk (inclusief torens) in Deventer met € 1,1 miljoen.

Terug naar overzicht