Nieuws

dec
3

Plafond bereikt voor Brabantse regeling Werkgelegenheidsimpuls

In juni 2014 opende de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling 'Arbeidsmarktvernieuwing werkgelegenheidsimpuls'. Inmiddels is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt en kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend. Voor de regeling, die zich richt op pilots en experimenten met nieuwe concepten voor arbeidsvernieuwing, was een plafond vastgesteld van 2 miljoen. Voor projecten is een maximale subsidie mogelijk van in beginsel 200.000, voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Ondernemingen, overheids- en onderwijsinstellingen kwamen als aanvrager in aanmerking, waarbij met andere partijen samengewerkt moet worden. Projecten moeten aansluiten bij het uitvoeringsplan van het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord.

Terug naar overzicht