Nieuws

dec
3

Openstelling aanvraagperiode voor TKI-toeslag in 2015 aangekondigd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat weten dat de aanvraagperiode in 2015 voor de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) naar verwachting op 6 januari 2015 geopend wordt. TKIís kunnen de programmatoeslag aanvragen tot en met 15 september 2015. Aanvragen voor de projecttoeslag kunnen naar verwachting tot en met 15 oktober worden ingediend.

De aanvraag wordt ingediend via eLoket. Om in te loggen op eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel op dit niveau? RVO adviseert u dit minimaal een week van tevoren aan te vragen.

Het doel van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) is om excellente privaatpublieke samenwerking in topsectoren op het gebied van onderzoek en innovatie te bundelen. Hiermee wordt synergie en samenhang gestimuleerd van onderzoeks- en innovatieactiviteiten op economische en maatschappelijke speerpunten. Het bestuur van het TKI zorgt voor de totstandkoming van een privaatpubliek gefinancierd meerjarig TKI-programma. Het programma beslaat de samenwerkingsprojecten van fundamenteel onderzoek tot en met experimentele ontwikkeling, steeds in pre-competitieve samenwerking tussen private en publieke partijen. Een TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennis(ver)deling op het terrein van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

De toeslag wordt verstrekt voor de uitvoering van het TKI-programma (programmatoeslag), of voor de uitvoering van een bepaald samenwerkingsproject (projecttoeslag). Een TKI kan er voor kiezen een deel van de toeslag op jaarbasis en een deel op projectbasis aan te vragen.

Terug naar overzicht