Nieuws

dec
3

Limburg komt met pilotregeling voor films

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de nadere subsidieregels pilot ‘Filmfonds Limburg’ vastgesteld. De vastgestelde regeling zal worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Het subsidieplafond voor de regeling is vastgesteld op € 400.000.

Aanvragers dienen een begroting aan te leveren, maar hoeven niet het begrotingsformat projectsubsidies Provincie Limburg te gebruiken.

Informatie over de regeling kan worden ingewonnen bij J.M. Zaat, cluster Cultuur, tel. (043) 389 76 07 of e-mail: jm.zaat@prvlimburg.nl.

Terug naar overzicht