Nieuws

dec
3

Innovatiebox wordt niet afgeschaft

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de innovatiebox niet zal worden afgeschaft. Aanleiding voor de kamervragen is het bericht dat de G20-landen dicht bij een deal zouden zijn om de ‘Patent Box’ (in Nederland de innovatiebox) af te schaffen.

De OESO- en G20-landen zijn sinds de aanvang van het Base Erosion & Profit Shifting-project van de OESO met elkaar in gesprek over de vaststelling van een substancecriterium ter beoordeling van belastingregimes voor immateriële activa in verschillende landen. Nederland is betrokken bij deze gesprekken. Staatssecretaris Wiebes laat weten dat het afschaffen van deze regimes (en dus ook de Nederlandse innovatiebox) geen onderwerp van gesprek is. Indien het Duits-Britse compromis, ook na de door Nederland gewenste uitwerking, leidt tot een beperking van de innovatiebox, zal de staatssecretaris een eventuele vrijval inzetten voor het aantrekkelijk houden van het Nederlandse vestigingsklimaat voor het innovatieve bedrijfsleven.

De Innovatiebox biedt de mogelijkheid om voordelen (winsten) die geboekt worden met een innovatief project tegen een lagere winstbelasting te laten belasten. De regeling staat open voor immateriële activa waarop een octrooi of een buitenlands patent is afgegeven en activa waarvoor een WBSO-beschikking is afgegeven. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden aangemerkt als octrooi.

Terug naar overzicht