Nieuws

dec
3

Friesland kondigt nieuwe culturele subsidieregelingen aan

Per 1 juli 2014 is de nieuwe subsidieregeling Kultuer en Mienskip van kracht in Friesland. Hieraan gaat de provincie twee onderdelen toevoegen, namelijk 'Laagdrempelige Culturele Activiteiten' en 'Producties Professionele Podiumkunsten'. Voor beide regelingen zullen twee tenderperioden worden opengesteld.

Voor 'Laagdrempelige Culturele Activiteiten' zullen de volgende aanvraagperioden worden opengesteld:
• eerste tender: een aanvraag voor een activiteit in de eerste helft van het kalenderjaar kan worden ingediend vanaf 1 november van het jaar hieraan voorafgaand;
• tweede tender: een aanvraag voor de tweede helft van het kalenderjaar kan worden ingediend vanaf 1 mei van dat kalenderjaar.

Voor 'Producties Professionele Podiumkunsten' zullen de volgende aanvraagperioden worden opengesteld:
• eerste tender: een aanvraag voor een uitvoering in de eerste helft van een kalenderjaar moet uiterlijk 1 april, voorafgaande aan dat jaar, zijn ingediend;
• tweede tender: een aanvraag voor een uitvoering in de tweede helft van een kalenderjaar moet uiterlijk 1 september, voorafgaande aan dat jaar, zijn ingediend.

Terug naar overzicht