Nieuws

dec
3

Fonds Podiumkunsten komt in 2015 met nieuwe regeling talentontwikkeling

In 2015 en 2016 komt jaarlijks 2,5 miljoen beschikbaar voor talentontwikkeling in de culturele sector. Deze gelden worden verdeeld via de publieke cultuurfondsen. Bij een aantal van deze fondsen kan het extra budget worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft echter besloten om in dit kader een nieuwe subsidieregeling op te stellen, die op 1 juli 2015 zal worden gepubliceerd.

Het fonds beschouwt de nieuwe regeling als een eerste opstap in de loopbaan van een nieuw talent. Hiermee moet de regeling zich onderscheiden van de bestaande regeling Nieuwe Makers, die zich juist richt op de tweede stap in de loopbaan van deze talenten.

Het tijdsschema voor de nieuwe regeling heeft het Fonds Podiumkunsten als volgt geformuleerd:
• tot 1 maart 2015: onderzoek uitvoeren en uitgangspunten nieuwe regeling formuleren;
• tussen 1 maart en 1 april 2015: raadplegen relevante dwarsdoorsnede podiumkunstensector;
• na raadplegen sector tot 15 mei 2015: schrijven nieuwe regeling en toelichting daarop;
• tussen 15 mei en 1 juli 2015: regeling voorleggen aan Raad van Toezicht en ministerie OCW;
• 1 juli 2015: publicatie in de Staatscourant.

Terug naar overzicht