Nieuws

dec
3

Alsnog restauratiesubsidie voor 12 Zuid-Hollandse monumenten

De provincie Zuid-Holland verleent voor 12 rijksmonumenten alsnog subsidie voor restauratie, nadat voor deze monumenten dit voorjaar geen budget meer beschikbaar was. Provinciale Staten moeten dit voorstel op 10 december a.s. nog wel goedkeuren. Gedeputeerde Staten stellen voor om het budget te verdubbelen tot 1,8 miljoen, teneinde de restauratiewerkzaamheden toch mogelijk te maken. De 12 restauraties voldeden al aan de criteria van de regeling.

De volgende restauratieproject kunnen van start gaan met de toekenning, onder het voorbehoud dat Provinciale Staten positief besluiten:
• Begraafplaats Groenesteeg, Leiden: € 73.049;
• Laurentiuskerk, Rijnsburg: € 33.428;
• Zesde molen, Haastrecht: € 188.796;
• Korenmolen De Roos, Delft: € 75.950;
• Gemeenlandshuis, Kinderdijk: € 69.654;
• Hervormd Kerkgebouw, Nieuwland: € 87.087;
• Bonifatiuskerk, Alphen aan den Rijn: € 130.556;
• Kerktoren, Leerdam: € 31.065;
• Kerktoren Langerak aan de Lekdijk, Molenwaard: € 42.708;
• Hervormd Kerkgebouw Kinderdijk, Middelweg, Nieuw-Lekkerland: € 51.948;
• Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam: € 87.170;
• Hervormd Kerkgebouw, Sommelsdijk: € 50.749.

Gedeputeerde Staten hebben onlangs ook een nieuwe aanvraagperiode opengesteld: voor deze periode van 1 december 2014 tot en met 28 februari 2015 is een budget beschikbaar van € 1.514.381. De bijdrage is maximaal 50% van de kosten, tot ten hoogste € 1 miljoen per restauratie. Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende subsidieaanvragen het vastgestelde plafond te boven gaan, worden aanvragen gerangschikt op basis van verschillende criteria, zoals bouwtechnische staat en cofinanciering.

Terug naar overzicht