Nieuws

dec
3

42,5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse economie

Deze gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn bedoeld voor innovatie en een koolstofarme economie. Beide zijn speerpunt in het nieuwe Operationeel programma Kansen voor West 2014-2020. Ruim 32,5 miljoen uit dit budget is bestemd voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van de economie in Noord-Holland. Daarvan komt ruim 15,5 miljoen beschikbaar voor het regionale programma van de gemeente Amsterdam. Bijna € 9 miljoen gaat naar projecten binnen het thema koolstofarme economie. Hiervan komt ruim € 3,8 miljoen beschikbaar voor het regionale programma voor de gemeente Amsterdam.

Het Operationeel Programma West-Nederland (OP West) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, samen met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma wordt vanaf februari 2015 opengesteld. Van het totale bedrag is in 2015 € 21,8 miljoen beschikbaar voor subsidies. De economische agenda van de provincie Noord-Holland en het koersdocument duurzame energie zijn leidend voor de inzet van de middelen bij projecten.

Terug naar overzicht