Nieuws

dec
3

200.000 voor aanlegplaatsen kanovaren in Achterhoek

Ter bevordering van de vrije tijdssector verstrekt de provincie Gelderland een subsidie van 200.000 aan de Stichting Achterhoek Toerisme. Hiermee gaat de stichting 40 kanovoorzieningen in de Achterhoek renoveren en vernieuwen. Het maken van aanlegplaatsen staat hierbij centraal. De subsidie wordt verstrekt op basis van de regeling voor wandelen, fietsen en varen, waarmee beoogd wordt de huidige basisinfrastructuur voor toeristen nog aantrekkelijker maken.

Jaarlijks heeft de provincie € 600.000 beschikbaar voor de subsidieregeling voor wandelen, fietsen en varen. De regeling richt zich zowel op de route-infrastructuur als op de dag- en verblijfsrecreatieterreinen. De maximale subsidie bedraagt € 200.000 en ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten.

Terug naar overzicht