Nieuws

dec
3

Vervolg Maatschappelijk verantwoord innoveren in 2014 met Topsector Chemie

NWO is bezig met een vervolg van het succesvolle programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI), dat moet bijdragen aan het innovatiebeleid binnen de topsectoren. Vanaf 2014 zal de Topsector Chemie meedoen in het nieuwe MVI-programma.

De nieuwe call wordt na verwachting half februari volgend jaar opengesteld. Medio mei kunnen aanvragers een projectidee indienen, op basis waarvan referenten worden benaderd. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag zal medio augustus zijn. Het budget voor de subsidieronde van 2014 bedraagt ca. € 7 miljoen. Voor projecten die relevant zijn voor de Topsector Chemie is de bijdrage van NWO € 750.000.

In februari en maart worden informatie- en matchmakingsbijeenkomsten georganiseerd, waar onderzoekers en private partijen de gelegenheid hebben om contact te leggen voor een eventuele samenwerking. Bij de jaarlijkse MVI-conferentie in april zal een sessie en informatiepunt worden ingericht waar informatie over de call verkregen kan worden.

Binnen het MVI-programma verkennen alfa-, bèta- en gammaonderzoekers gezamenlijk en proactief de ethische en maatschappelijke vragen rondom innovaties, en onderzoeken zij welke contexten nodig zijn om deze te doen slagen.

Terug naar overzicht