Nieuws

dec
3

Subsidieplafond 2014 voor Wereldwijd werken met water bekendgemaakt

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het subsidieplafond voor 2014 en de indieningsperiode voor de regeling Wereldwijd werken met water gepubliceerd. Het subsidieplafond bedraagt € 2.000.000.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 25 februari 2014.

Het programma Partners voor Water 2010-2015 richt zich op het bundelen van krachten om de internationale positie van de Nederlandse watersector (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO’s) te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek. In 2011 is het programma Partners voor Water van start gegaan met de subsidieregeling Wereldwijd werken met water. Hiermee wordt subsidie verstrekt voor een:
• milieu-haalbaarheidsproject;
• pilotproject;
• of een combinatie van een pilotproject met een kennisversterkingsproject.

Terug naar overzicht